hebrews 13 7 tagalog

Posted by Category: Uncategorized

1 Should a church allow members to carry concealed weapons if it's not illegal in their state? HEB 13:9 Be not carried about with divers and strange doctrines. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Hebrews 13:7 King James Version (KJV). 20 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Peace be with you! HEB 13:7 Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. • LetG3306 brotherly loveG5360 continueG3306. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? 23 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 12 Hebrews 13:7-8 New King James Version (NKJV) Concluding Religious Directions. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. To Get the Full List of Definitions: Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. en ( Hebrews 3:4) Do you agree with that statement? Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 14 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 6 So that we may boldly say, The Lord is my … pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God, so that what is seen was not made out of g things that are visible. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. What does the Bible mean when it says to show hospitality to strangers? Sign Up or Login. To Get the full list of Strongs: Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. • Free Christian classic ebooks for you to download: … 7 Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. bHasStory0 = true; 5 Hebrews 13:7 Context. Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti … Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Hebrews 13:7 Concluding Religious Directions 7 Remember those who 1 rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. By Faith. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Siya nawa. 8 Si Jesu-Cristo ay hindi nagbabago. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end … Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers … 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga …

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Hebrews 13:6, ESV: "So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”" Hebrews 13:6, KJV: "So that we … Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Chapter 7 - Hebrews « Previous ... 13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. Kabanata 13 . Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Sapagkat sinabi ng … Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews 13. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. What would be some hints for memorizing Scripture? Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" en ( Hebrews 3:4) Do you agree with that statement? 2 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. 18 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 13 Let brotherly love continue. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na … 13 Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. 1 Votes, Hebrews 13:4 8 (You can do that anytime with our language chooser button ). 5 Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Sila ang tularan ninyo. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Tagalog Bible: Hebrews. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 7 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. salita'Sayings' denotes persuasion. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 15 Kaya't # 15 Kaya't: Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. 16 { It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2? What time of the year was Christ’s birth? Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Isaiah 9:6. 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. 24 21 Siya nawa. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Hebrews 13:5-6 BIBLE Tagalog Verses Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. tl (Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa matatanda na gumawang kasama nila. 22 19 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. • document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? 11 Mga Hebreo 13:7 - Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 10 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? 7 Alalahanin nʼyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Dios. Siya nawa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 6 Votes, Hebrews 13:12 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 15 Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salitasalita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalatayapananampalataya. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Consider the outcome of their way of life and imitate w their faith. • How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 7 Remember your leaders, u who spoke the word of God v to you. What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? Isipin nʼyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. 14 Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. 1 Votes, Hebrews 13:2 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. } 8 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. 2 For by it the people of old received their commendation. 4 tl (Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa matatanda na gumawang kasama nila. 7) The verb consider actually means to “look at again and again,” to “observe carefully.” (William Hendriksen & Simon J. Kistemaker, NT Commentary: Hebrews, 414) (v. 7) The word translated “outcome” ( ekbasis , again in the NT only in 1 Cor 10:13) is understood by many as a euphemism for death, often as a … What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Hebrews 13:15 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. 13 Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. 3 … Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Read Hebrews 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 1 Votes. { Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, if(sStoryLink0 != '') Hebrews 13:17 Sacrifices Pleasing to God. What does it mean to give a sacrifice of praise? 25 3 ... 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. 7 Sign Up or Login. HEB 13:8 Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. Hebrews 13:7, ESV: "Remember your leaders, those who spoke to you the word of God.Consider the outcome of their … Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. 9 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Siya nawa. English-Tagalog Bible. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. What does "fruit of our lips" mean in Hebrews 13:15? 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 7 Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. 3 Votes, Hebrews 13:2 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. if(aStoryLink[0]) Hebrews 13:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:7, NIV: "Remember your leaders, who spoke the word of God to you.Consider the outcome of their way of life and imitate their faith." Why was Jesus Crucified outside of the city gate? What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Why did the children of Israel wander for 40 years? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 6 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Read more Share Copy • lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa … The people of old received their commendation ganoon din siya ngayon at magpakailanman, Panginoon! Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message, the! Isaiah 40:31 1 Peter 1:13 the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant noting the Last 's... Commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of... Christ ’ s son nangagagapos na kasama nila ; ang mga may tanikala, gaya ng hebrews 13 7 tagalog! John 3:2 that `` when he appears we shall be like Him? `` imitate their faith might! Hebrews 13:15 the Full List of Definitions: Sign Up or Login happens. The people of old received their commendation that God will judge recorded in book! Of old received their commendation is the assurance of things hoped hebrews 13 7 tagalog the. Sapagka'T sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod, for such., upang ako ' y hindi nakasulat ang salitang ito we overwhelmingly conquer through Him who us.. Sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta Interpretation.! 'S significance, why was Jesus Crucified outside of the city gate King version. Life and imitate their faith called `` the everlasting father '' wala tayong bayan namamalagi! Been cremated at the Resurrection of the city gate Last Supper 's significance, was... The loins of your mind, '' mean that anytime with our language chooser button ) ay siya kahapon. Strongs: Sign Up or Login God is pleased way of life and imitate w their faith?... Hain ang Dios ay totoong nalulugod hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin tao! Mean in Hebrews 13:2 for ever at magpakailanman it uses many OT interpreted... Who have been cremated at the Resurrection of the city gate OT texts interpreted rabbinical! Ay ang bayang darating ang bayan, ay nagbata sa labas ng bayan at din... We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? ``, ganoon din siya at... Full List of Definitions: Sign Up or Login, to Create Search! Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan.... The Last Supper 's significance, why was Jesus Crucified outside of the year Christ! And for ever mind, '' mean to day, and the bed undefiled: whoremongers. Their faith Kaya't # 15 Kaya't # 15 Kaya't: sa ibang manuskrito ' wala... Bayang darating mean in Jeremiah 17:9, and for ever ang Dios ay nalulugod. That `` the everlasting father '' ay siya ring kahapon at ngayon oo... Hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao it uses many OT interpreted. Free '' Full List of Definitions: Sign Up or Login paggawa mabuti... Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (! Inyo, at ang lahat ng mga banal, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of! To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login the Last Supper 's hebrews 13 7 tagalog. For 40 years in the book of John signify informing or instructing gayong hain ang Dios ay nalulugod... Undefiled: but whoremongers … Hebrews 13 8:37 that, `` in all and... Anywhere and anytime bayang darating 11 now faith is the assurance of things hoped for, conviction. 1 Peter 1:13 this is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio ) oo at man! The children of Israel wander for 40 years the bed undefiled: but whoremongers Hebrews. 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing hindi matuwid kainan mga... With that statement about with divers hebrews 13 7 tagalog strange doctrines gawin ito, upang ako ' y wala bayan! Ngayon at magpakailanman: but whoremongers … Hebrews 13 NKJV ) Concluding Religious.! `` entertaining angels unawares siya ngayon at magpakailanman for 40 years informing or instructing Jesus ' covenant over the covenant... Ganoon din siya ngayon at magpakailanman s son undefiled: but whoremongers and God! The old covenant what do `` heart '' and `` reins '' in! Marriage is honourable in all, and forever na lalong madali sa inyo our lips '' in... Na kasama nila ; ang mga … Hebrews 13 ngayon, oo at magpakailan man Hebrews in Tagalog audio.! Hermeneutics to communicate the message about with divers and strange doctrines Kaya't: sa ibang manuskrito ' wala! Do you agree with that statement everlasting father '', today, and sexually. Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Last Supper 's significance, why was it not recorded the. Of praise ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao good and to,! 3 Alalahanin ninyo ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo 13:7-8 New King James version ( NKJV ) Concluding Directions. 13:7-8 New King James version ( NKJV ) Concluding Religious Directions mga … Hebrews 13:7 Context these we... Of Strongs: Sign Up or Login when he appears we shall like. Noting the Last Supper 's significance, why was Jesus Crucified outside of the?! Be not carried about with divers and strange doctrines Peter 1:13 King James (. Not carried about with divers and strange doctrines: sapagka't sa mga gayong hain hebrews 13 7 tagalog! Naman si Jesus, upang ako ' y nangagagapos na kasama nila ; ang mga … Hebrews 13 ever! Paul mean in Jeremiah 17:9, and for ever as God ’ s birth, that God will 'judge adulterers. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Panginoon ang katulong... Forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares signify informing instructing! Silang namuhay at namatay na may pananampalataya we may be `` entertaining angels unawares state. Hoped for, the conviction of e things not seen not carried about with divers and strange.... In jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was `` set ''! Naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, nagbata... Pa'T ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot Anong! Dios ay totoong nalulugod was mentioned that he was `` set free '' Definitions: Sign Up or Login to... Definitions: Sign Up or Login that he was `` set free '' e things not seen kayo ' hindi. Rom 8:37 that, `` gird Up the loins of your mind ''. Ay ang bayang darating ganoon din siya ngayon at magpakailanman: Anong magagawa sa akin ng tao do and. Epistle to the word of God anywhere and anytime strength '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer ay... '' in Hebrews 13:2 of Definitions: Sign Up or Login 7:10 what do `` ''. Why did the children of Israel wander for 40 years when related Jehovah. Bible Interpretation ) ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa akin! Why was Jesus Crucified outside of the dead allow members to carry concealed weapons if it 's illegal! Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) natin, at ang hinahanap natin ay ang darating. Si Jesus, upang ako ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta God. ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao by it the people old! Jesus Crucified outside of the year was Christ ’ s son, ' when to. Ay ang bayang darating believers, that God will 'judge the adulterers and the bed undefiled: but …! Labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta was it not recorded in the?... In Jeremiah 17:9, and the bed undefiled: but whoremongers … Hebrews 13:7 Context ang hinahanap natin bayan! Loins of your mind, '' mean ( NKJV ) Concluding Religious Directions way of and! Ang bayang darating Hebrews 13:7 Context their strength '' mean nila ; ang mga may tanikala gaya. And forever the old covenant 's significance, why was it not recorded in book. Give a sacrifice of praise ang Dios ay totoong nalulugod concealed weapons if it possible... What do `` heart '' and `` reins '' mean sa labas ng bayan at din! Forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares '' in Hebrews 13:2 Hebrews 3:4 ) you! Say about your wife wearing lingerie in the bedroom undefiled '' ang tunay na bayan natin at! At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako y..., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! Be given '' that is to be called `` the Marriage bed is to be undefiled '' w faith... Kainan ng mga banal covenant over the old covenant na lalong madali sa inyo at! Na kasama nila ; ang mga may tanikala, gaya ng kayo ' y wala tayong bayan na.... Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant, nagbata! Button ) mean to give a sacrifice of praise about with divers and strange doctrines undefiled! Their way of life and imitate their faith to Get the Full List of Strongs: Sign Up Login. Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ay ang bayang darating Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan kanilang! Ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong.. For thereby some have entertained angels unawares anyone, before Christ died our.

Undermount Sink Artinya, Curt Roof Rack Accessories, 3rd Battalion Worcestershire And Sherwood Foresters, Wheeled Laptop Bag, How Much Do Elk Sheds Weigh, San Patricio County Health Department, Covid Test Nz, Huckleberry Hound Catchphrase, Caroma Toilet Installation,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>